01:09:51 : Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/nijswiller/domains/nijswiller.com/lib/module/ContentModule.class.php#110
Nijswiller.com

Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos.. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com
HeemkundeverenigingKernoverleg Nijswiller

CV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005Aannemersbedrijf Leôn Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496

Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller


Dank je wel aan de inwoners van Nijswiller en Wahlwiller.
Nijswiller 29 juli 2020De donateur actie en verjaardag actie van Harmonie Excelsior zijn dit jaar anders dan voorgaande jaren. Leden van de vereniging hebben flyers met informatie aangeboden aan de inwoners/bedrijven van Nijswiller en Wahlwiller waarin werd medegedeeld dat de donateur actie en verjaardag actie dit jaar anders worden georganiseerd. Door COVID-19 waren/zijn er geen fysieke collectes maar werden de inwoners en bedrijven gevraagd de donatie aan de vereniging digitaal te doen via rekeningnummer NL50RABO0132202298 of via een eigen enveloppe aan te bieden aan het secretariaat, vossenstraat 36 te Nijswiller.
Wij als Excelsior zijn verheugd dat inwoners hier gehoor aan hebben geven en dat de gelden binnenkomen. De vereniging kan deze jaarlijkse donatie van de samenleving niet missen om activiteiten te ontplooien voor het maken en organiseren van muziekactiviteiten maar ook het muzikaal ondersteunen van diverse dorpse aangelegenheden.
Namens de vereniging willen wij een groot “Dank je wel” overbrengen aan de inwoners/bedrijven die gehoor hebben gegeven aan onze oproep.
Mocht U alsnog een donatie willen doen voor de Donateur Actie of de Verjaardag Actie kan dat uiteraard nog steeds. Zolang COVID-19 actief is zal m.n. de verjaardag actie digitaal blijven.

Ondertussen ziet de wereld er weer wat anders uit. Anders, maar dan in positieve zin, wij als muziekvereniging zullen op zondag 21 juni weer gaan starten met de repetities. De ze repetities zullen dusdanig gaan plaatsvinden dat alle noodzakelijke maatregelen worden gerespecteerd. De leden van Excelsior stonden al enige tijd te popelen om te kunnen gaan starten en dat tijdstip komt eraan.

In de afgelopen tijd heeft er ook een toetreding van een nieuwe bestuurslid plaatsgevonden. Via de digitale snelweg is met algehele instemming benoemd tot bestuurslid van de Harmonie Excelsior, Hanneke de Bakker. Hanneke zal na een inwerkperiode de secretariaat werkzaamheden gaan overnemen van huidige secretaris Roger Hornesch. De vereniging is verheugd dat zij in de vorm van Hanneke een opvolger hebben gevonden die deze functie wil gaan bekleden. Leden en bestuur wensen haar een geweldig mooie, muzikale en uitdagende tijd toe. Als de overdracht van secretariaat heeft plaatsgevonden zal dit ook worden gecommuniceerd met de nieuwe adres- en contactgegevens van de vereniging.

Excelsior gaat weer van start, wij hopen dat een ieder de afgelopen periode goed en gezond is doorgekomen. Wanneer wij als vereniging U weer als publiek mogen verwelkomen is nog niet inzichtelijk maar ook dat tijdstip komt er weer. Tot dan.


CV de Baagratte Nieuws
Nijswiller, 3 juli 2020
Beste inwoners van Nijswiller en omstreken, beste Carnavalisten, afgelopen week hebben we na lang beraadt jammer genoeg moeten besluiten dat CV De Baagratte in het Seizoen 2020-2021 geen nieuwe hoogheden zullen uitroepen.

Alle carnavalsactiviteiten in 2020 zijn afgelast, wij zullen in ieder geval tot 31-12-2020 als vereniging ook niet aan andere carnavalsactiviteiten deelnemen.
Of dit daarna voor dit seizoen wel nog mogelijk is zullen we later dit jaar overwegen.

Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing moeten nemen maar we zijn van mening dat het op dit moment nog onverantwoord is om de zittingen, die eind november gepland stonden, door te laten gaan.

Indien de situatie rondom COVID-19, tot einde van het jaar dusdanig verandert dat een carnavalsevenement realistisch is, zullen wij onderzoeken of we tijdens het carnavalsweekend wel activiteiten kunnen organiseren, zodat er toch nog carnaval gevierd kan worden.

We zullen dit jaar dan ook geen sponsors benaderen maar hopelijk mogen we volgend seizoen weer een beroep op hun doen.

We hopen op jullie begrip en dat we volgend Carnavalsseizoen, samen met jullie, als vanouds de Carnaval in Nijswiller weer invulling kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

C.V De Baagratte Nijswiller.


Donateuraktie en verjaardagaktie Harmonie Excelsior.
Mei 2020;Harmonie Excelsior heeft flyers voorzien met informatie hoe de vereniging dit jaar de donateuraktie organiseerd. Wij vragen om dit jaar een donatie digitaal te doen zodat het aantal contactmomenten tot een minimum worden beperkt en zodoende een bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen van verspreiding van het Covid 19 virus.

Tevens is besloten om de verjaardagsactie ook digitaal voort te zetten. Als u een bijdrage wilt doen kan dat ook ditgitaal.

Mocht U een donatie willen doen dan kan dat via een overboeking naar Harmonie Excelsior Nijswiller, rek.nr.: NL50RABO 013 22 02 298 onder vermelding van verjaardagactie 2020 of donateuraktie 2020.

Bent u niet in de gelegenheid om een digitale transactie te doen kunt U ook een gesloten enveloppe met donatie deponeren in de brievenbus van het postadres van de vereniging. Vossenstraat 36, Nijswiller.

Excelsior wenst eenieder een goed verloop toe van deze periode, maar boven alles blijf gezond

VERJAARDAGACTIE HARMONIE EXCELSIOR NIJSWILLER STOPT TIJDELIJK.
27 maart 2020


Aan de inwoners van Nijswiller. Diverse inwoners doen mee aan de verjaardagactie van Excelsior. Een actie die al jaren bekend is. In het verleden is deze actie opgestart door het toenmalige damescomité.


Omdat het coronavirus oftewel COVID-19 ronddwaalt vindt Excelsior het onverantwoordelijk dat de inwoners die deze actie nog steeds ondersteunen en de leden op de een of andere manier besmet zouden raken. Er is dan ook besloten om de verjaardagactie tijdelijk te stoppen. Vooralsnog zullen de deelnemende inwoners van de maanden april en mei niet de welbekende enveloppe in de brievenbus ontvangen op hun verjaardag. Wellicht dat vanaf de maand juni de actie weer wordt opgestart, maar dan ontvangt U vanzelf weer de bekende enveloppe.


Mocht U toch een donatie willen doen dan kan dat uiteraard “digitaal” via een overboeking naar Harmonie Excelsior Nijswiller, rek.nr.: NL50RABO 013 22 02 298 onder vermelding van verjaardagactie.


Excelsior wenst eenieder een goed verloop toe van deze periode, maar boven alles blijf gezond.


Gemeentelijk Muziektreffen Gulpen – Wittem 2020 AFGELAST.
Het gemeentelijk muziektreffen Gulpen-Wittem is AFGELAST door genomen besluiten van de overheid m.b.t. het coronavirus.

CV de Baagratte Nieuws
A.s. zaterdag 25 januari is onze jaarlijkse donateurskaarten actie. De leden van CV de Baagratte zullen van 14.00 uur langs de deuren gaan in Nijswiller. We zeggen reeds dank voor uw bijdrage en steun.

Kerst Carrousel Nijswiller zaterdag 14 december 2019.


Bent U ook toe aan kerstmis. Nou op zaterdag 14 december organiseert Excelsior de Kerst Carrousel 2019, een uitstekende gelegenheid om alreeds op voorhand in kerststemming te komen. Deze kerstactiviteit vindt plaats in de Aula van het voormalig Sophianum. De Carrousel begint om 19:30 uur te draaien en de zaal is geopend vanaf 19:00 uur. Optredens worden verzorgt door de slagwerkgroep van Excelsior in samenwerking met de slagwerkgroep van St. Cecilia van Bocholtz, het korps van Excelsior en Mandolinevereniging Sorriënto uit Simpelveld. In verband met het start tijdstip is de heilige mis deze zaterdag vervroegd. Bezoekers van de mis worden dan ook in de gelegenheid gesteld om de Kerst Carrousel te bezoeken. Dank aan het kerkbestuur voor deze medewerking. Wij nodigen U uit om op zaterdag 14 december aanwezig te zijn en te genieten van de Kerst Carrousel 2019.

Klik ook op pijltjes. https://www.harmonie-nijswiller.nl/


Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175affiche 2019