Historie CV de Baagratte

Op carnavalsmaandag 1967 kwamen, Jacob Krijns, Hoeb Bertram, Jan Degeulle, Hubert Smeets en Ber Laheij, genietend van een pilsje in cafe Maassen, op het idee om in Nijswiller een carnavalsvereniging op te richten. De volgende dag kwamen Fien en Johan Boumans en de echtgenotes van de eerder genoemde heren de gelederen versterken. Zij meenden dat de ouderen tijdens de drie dolle dagen genoeg aan hun trekken kwamen en dat vooral iets voor de jeugd gedaan moest worden. Zo geschiedde: "aan de teek" om in 1968 een jeugdprins uit te roepen, een raad van elf te vormen en een jeugdoptocht te organiseren.
De vereniging had alleen nog een naam nodig. Hiervoor bedacht men een prijsvraag en de prijs zou duidelijk zijn: de gekozen naam zou voor altijd verbonden worden aan het carnavalgebeuren in ons dorp.
Het was Gerrie Brocheler die de naam DE BAAGRATTE bedacht, immers de "baag" stroomt al eeuwen door ons dorpje en in die tijd wemelde het van de "ratten" in diezelfde baag.
C.V. De Baagratte was geboren.
De 1e voorzitter en 1e ere voorzitter was Jacob Krijns.
Als eerste jeugdprins werd in 1968 Prins Math 1 uitgeroepen, Math Debije. Hij werd ondersteund door bloemenprinses Corrie Krings en president Paul Boumans.
Tijdens de eerste jeugdzitting vierden vooral: Bakker Schmeets (sr) als buuttereedner, troebadoer en witsemaker Guus Maassen, piet van Loo, Jan Degeulle en "schoester" Ploem grote successen. Ook werd een dansgroep gevormd o.l.v. Rosie Lucassen.
In de eerste optocht namen 10 wagens deel, iedere straat deed mee. Ook talloze einzelganger waaronder Pierre Schmeets "dr Ollie" die tot op de dag vandaag nog steeds meegaat als einzelganger.
In 1972 vierden de "Baagratjes" hun eerste lustrumfeest.
Het toenmalige bestuur: Johan Boumans, Otto Kingma, Jacob Krijns en Ber Laheij kwamen op het idee om ook iets voor de "groten" te doen. Zij wilden een grote zitting organiseren maar daar hoordde ook een "grote" Prins en "grote" raad van elf bij.
De eerste grote zitting werd een daverend succes en dus kreeg dit een staartje, waarom dit niet ieder jaar??
De kleine Baagratte kregen er hun grote carnavalsbroeders bij.
De eerste grote prins in 1973 was Andre 1 (Dries Hendriks).
In de jaren daarop volgend kende onze vereniging talloze hoogte- maar ook dieptepunten, zoals iedere vereniging dit meemaakt.
Vele zittingen met lokale, nationale- en internationale artiesten, optochten, prinsen en prinsessen, hofnarren, jubilea, danstoernooien, etc, etc volgden.
Met ons laatste hoogtepunt het 3x11 jarig bestaan in 2005 van de "grote" Cv de Baagratte, waar in Juni een denderend jubileum feestweekeinde werd gehouden samen met SV Nijswiller.

Ik hoop dat onze vereniging tot in de lengte van dagen zal blijven bestaan, dit stukje cultuur mag en kan nooit stoppen, mede door de herrineringen aan de harde werkers die aan de wieg hebben gestaan van onze mooie club.
HeemkundeverenigingKernoverleg Nijswiller

CV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005Aannemersbedrijf Len Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496

Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller
De gegevens van deze beschrijving zijn grotendeels gehaald uit notulen van der vereniging en daarom kunnen de werkelijke feiten wellicht afwijken.