Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com


Heemkundevereniging

Kernoverleg NijswillerCV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005

Aannemersbedrijf Leôn Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller
Baagratte nieuws
Op zaterdag 2 januari 2016 zal in de Aula van Sophianum Nijswiller de grote zitting met prinsenproclamatie gehouden worden.
Ook dit jaar hebben we weer een keur van lokale en internationale topartiesten weten te strikken.
Deze avond zullen op de bühne hun opwachting maken; Sinseltaler HeXen, Animolly,
Dans- en Showgroep Royal Cercles 21 Gemmenich, de Limburgse Toppersj, Dansgroep Lontzen en
uit Düsseldorf Annabel Anderson.
Na het aftreden van prins Tim en prinses Elisa zal/zullen de nieuwe heerser of heersers van het Baagratterijk geproclameerd worden, waarna Tonca deze avond spetterend zal afsluiten.
De aanvang is 20.11 uur.

Een dag later op zondag 3 januari 2016 zal in de aula van het Sophianum een jeugdmiddag plaatsvinden in samenwerking met Omroep Krijtland en Omroep Maas- en Mergelland, die opnames zullen maken en in een later stadium zullen uitzenden.
Zeer verheugd kunnen we meedelen dat we dit jaar weer een jeugdprins(es) hebben, die zal direct in het begin van deze middag geproclameerd worden.
Hierna volgens optredens van onder andere; diverse dansgroepen en zang, Power Buam, Sinseltaler HeXen, de Molliemeekers, Sjpringlaevend en tenslotte een optreden van de Promi Bröör.
De aanvang van deze middag is 14.00 uur.

Op zaterdag 16 januari 2016 is de receptie van de nieuwe heerser(s) met aansluitend prinsenbal in
Café a gen Baag Kerkstraat 17 Nijswiller.
De receptie is van 19.11 uur tot 20.30 uur.


KerstCaroussel Nijswiller
26-11-2015..

Sinterklaas moet zijn pakjes nog rondbrengen maar toch kijken wij al vooruit naar de kerst. Excelsior organiseert ook dit jaar weer de KerstCaroussel. De Caroussel zal gaan draaien op zaterdag 19 december om 19:30 uur in de Aula van het Sophianum. Wij hopen U weer te mogen begroeten en U muzikaal in stemming te brengen voor de kerst.
Laat U wederom verrassen door muzikale klanken en gezang.

Dodenherdenking overleden leden Harmonie Excelsior
Nijswiller 9-10-2015:

Kermiszondag 11-10-2015 zal Excelsior de heilige mis in Nijswiller muzikaal opluisteren. Na de dienst zal Excelsor zich naar het nieuwe kerkhof begeven waar aldaar de overleden leden van Excelsior worden herdacht. In het bijzonder is er dit jaar aandacht voor het overleden erelid Joep Franssen. De herdenking bestaat uit een bloemstuk legging bij de gedenksteen van Excelsior, een memorandum en muziek. Graag nodigen wij eenieder uit om deze herdenking bij te wonen.

Bij slecht weer zal de herdenking plaats vinden in de kerk.

aanstaande woensdag geen friture
Nijswiller 29-9-2015
Woensdag 30-9 zal er wegens een defect aan de friturewagen helaas geen mogelijkheid zijn om in Nijswiller frietjes te gaan halen.
Uiteraard zullen wij komende week weer van de partij zijn.
Excuses voor het ongemak.
Team Snacks & More


Remember September 1944 was geweldig!
Nijswiller, 25 september 2015.
Afgelopen weekend was een geweldig weekend voor Nijswiller. Velen zullen nog lang met veel plezier terugkijken naar het evenement ‘Remember September 1944’. We hebben herdacht, gepresenteerd, gewandeld, ‘gevochten’. We hebben laten zien dat een klein dorp groot kan zijn. Met name de samenwerking tussen een aantal verenigingen is zeer goed verlopen. Dat het nog beter kan realiseren wij ons ook. Er zijn altijd verbeterpunten en we kijken vooruit. Vanaf deze plek danken we iedereen die op welke wijze heeft bijgedragen aan het welslagen van dit weekend! Dank aan de familie Huynen, alle vrijwilligers, harmonie Excelsior, zangkoor St. Caecilia, de sponsoren, de subsidieverstrekkers, gemeente Gulpen-Wittem, de re-enactors, de mensen van de ‘Levende geschiedenis’ en - zeker niet in de laatste plaats – alle bezoekers.
Namens de Heemkundevereniging Nijswiller en SV Nijswiller, Henk Hendriks en Adry Weijenberg.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om het nieuwe boek te kopen (“De bezetting en bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. Door de ogen van den pastoor…”), dan kunt u hiervoor terecht bij dorpswinkel Weijenberg, Kerkstraat 4, Nijswiller of bij de familie Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller (Tel. 043-4511638) of in de boekhandel bij het klooster van Wittem.

Dit weekend groot feest
Nijswiller 17-09-2015
Zoals langzamerhand iedereen weet is het dit weekend groot feest in Nijswiller.

Daarom willen wij alle dorpsbewoners vragen om de vlag uit hangen en ons dorp een extra feestelijk tintje te geven.

Het volledige programma zal als volgt zijn:

Programma “Remember September 1944”

Zaterdag 19 september 2015

* 10.00 – 10.40 uur: Herdenking dorpsplein m.m.v. harmonie Excelsior en zangkoor St. Caecilia. Vertrek om 10.00 uur vanaf parkeerplaats SV Nijswiller.

* 11.00 uur: Presentatie boek “Bezetting en bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg” op het evenemententerrein (SV Nijswiller).

* 12.00 uur tot + 13.30 uur: Historische wandeling (1).

* 15.00 uur tot + 16.30 uur: Historische wandeling (2).

* 18.00 uur: Aansluitend gezellige avond met muziek.

Gehele dag doorlopend static displays van voertuigen en kampement, doorlopend levende geschiedenis/’gevechten’ door re-enactors, tentoonstellingen, standverkopers en inzet van de Luchtbeschermingsdienst.

Zondag 20 september 2015

* 09.00 tot uiterlijk 10.30 uur: Toertocht voertuigen.

* Tussen 10.00 – 10.30 uur: Intocht voertuigen.

* 11.00 tot 12.30 uur: Historische wandeling.

* 13.30 uur: Grote finale aanval op Duitse stellingen door Amerikaanse troepen.

* 15.00 uur: Officiële einde.

Gehele dag doorlopend static displays van voertuigen en kampement, doorlopend levende geschiedenis/’gevechten’ door re-enactors, tentoonstellingen, standverkopers en inzet van de Luchtbeschermingsdienst.

Tevens willen wij alle dorpsbewoners vragen om zaterdag hun auto niet op het dorpsplein tegenover de kerk te plaatsen ivm de herdenkingsplechtigheid.

De volgende verkeersmaatregelen zijn dit weekend van kracht.

De Kolmonderstraat en Hofstraat zijn tijdens dit weekend 1 richtingswegen.
Het dorp inrijden dient te gebeuren vanaf de Rijksweg/Kerkstraat.
Tevens is de Schulsbergweg vanaf de Westhoek en de Karstraat afgesloten gedurende het hele weekend.

Wij hopen zo veel als mogelijk dorpsbewoners een geweldig weekend te bezorgen.

Beleefd uitnodigend HKV Nijswiller-SV Nijswiller.

Generaal van Uhm schrijft voorwoord heemkundeboek
Nijswiller, 12-09-2015.
“Als jullie ooit hulp nodig hebben, kunnen jullie mij altijd bellen” waren de laatste woorden die kapitein Peter van Uhm, de latere CDS (Commandant der Strijdkrachten) in 1982 sprak tot zijn manschappen van de B-compagnie van het 48e Pantserinfanterie-bataljon te Den Bosch voordat zij de allerlaatste maal ‘inrukten’ om vervolgens met groot verlof huiswaarts te keren.
De vraag, 33 jaar later, van twee leden van de Heemkundevereniging in Nijswiller, Adry Weijenberg en John Noteborn, - die beiden in de compagnie van Peter van Uhm hun militaire dienstplicht vervulden - of hij het voorwoord in de nieuwste heemkunde-uitgave voor zijn rekening wilde nemen werd bijna als vanzelfsprekend, positief beantwoord. Het typeert tevens de mens achter Peter van Uhm. Hij houdt zich aan zijn belofte, beloofd is beloofd.
Bekende Nederlander Peter van Uhm was de hoogste baas van de strijdkrachten van 2008 tot 2012. De dag na zijn aantreden als Commandant der Strijdkrachten sneuvelde zijn zoon Dennis in Afghanistan. Een tragisch begin van de laatste etappe van zijn carrière als militair.
Sinds 2012 zet hij zich o.a. in als ambassadeur voor Hulphond Nederland en is adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin en had hij met astronaut André Kuipers een prominente rol bij de inhuldiging van de Koning in 2013. Het moge duidelijk zijn dat de Heemkundevereniging Nijswiller uitermate trots en vereerd is op het feit dat van Uhm het voorwoord voor hun boek heeft geschreven. Een voorwaarde had hij wel, en dat was dat hij het manuscript op tijd zou krijgen zodat hij het in alle rust kon doornemen.
Over de inhoud van het boek, o.a. gebaseerd op het omvangrijke dagboek van pastoor Henricus Jongen, in de oorlog pastoor van Nijswiller, Wahlwiller en Vijlen, dat maar liefst 324 pagina’s telt en voorzien is van talloze foto’s en documenten, is vorige week uitvoeriger bericht. Het boek is gemakkelijk te lezen en betreft niet alleen Nijswiller, maar ook Wahlwiller, Vijlen en alle omliggende dorpen in de zuidoosthoek, van Gulpen tot Vaals en van Bocholtz tot Slenaken. Van Uhm is zeer te spreken over de manier waarop de Heemkunde Nijswiller dit project heeft aangepakt.
De presentatie van het boek vindt plaats tijdens het evenement “Remember September 1944” op 19 en 20 september a.s. in Nijswiller. De locatie van de presentatie, het hele re-enactment gebeuren, tentoonstellingen en militariamarkt bevindt zich in de buurt van de parkeerplaats van de SV Nijswiller en de weilanden van de familie Huijnen aan de Schulsbergweg. Gedurende dat hele weekend zal Nijswiller ‘bezet’ worden door re-enactors die een gedeelte van de geschiedenis naspelen. Programma zaterdag 19 september: 10.00 uur herdenking, 11.00 uur presentatie boek, 12.00 uur 1e historische wandeling, 15.00 uur 2e historische wandeling, beiden o.l.v. een gids. Vanaf 18.00 uur gezellig samenzijn met toepasselijke muziek, eten en drank. Zondag 20 september maken de ruim 30 voertuigen een toertocht en zullen ze tussen 10.00 uur en 10.30 uur weer in Nijswiller aankomen. Om 11.00 uur start de historische wandeling o.l.v. een gids en rond 13.30 uur zal de grote finale aanval op de Duitse stellingen zijn door de Amerikaanse troepen. Einde van het evenement is zondag rond 15.00 uur.
Op beide dagen zijn er doorlopend static displays van voertuigen en zijn de kampementen te bezichtigen, er is doorlopend ‘levende geschiedenis’ en er zijn ‘mock battles’ door re-enactors, er is een tentoonstelling, militariastands en er zijn inzetten van de Luchtbeschermingsdienst. Er zijn meer dan 130 re-enactors. Entree: vrije gave.Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176Afhaallijst liflaf

Rabo Clubsupport 2019