Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com


HeemkundeverenigingKernoverleg Nijswiller

CV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005Aannemersbedrijf Leôn Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496

Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller


Dit weekend groot feest
Nijswiller 17-09-2015
Zoals langzamerhand iedereen weet is het dit weekend groot feest in Nijswiller.

Daarom willen wij alle dorpsbewoners vragen om de vlag uit hangen en ons dorp een extra feestelijk tintje te geven.

Het volledige programma zal als volgt zijn:

Programma “Remember September 1944”

Zaterdag 19 september 2015

* 10.00 – 10.40 uur: Herdenking dorpsplein m.m.v. harmonie Excelsior en zangkoor St. Caecilia. Vertrek om 10.00 uur vanaf parkeerplaats SV Nijswiller.

* 11.00 uur: Presentatie boek “Bezetting en bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg” op het evenemententerrein (SV Nijswiller).

* 12.00 uur tot + 13.30 uur: Historische wandeling (1).

* 15.00 uur tot + 16.30 uur: Historische wandeling (2).

* 18.00 uur: Aansluitend gezellige avond met muziek.

Gehele dag doorlopend static displays van voertuigen en kampement, doorlopend levende geschiedenis/’gevechten’ door re-enactors, tentoonstellingen, standverkopers en inzet van de Luchtbeschermingsdienst.

Zondag 20 september 2015

* 09.00 tot uiterlijk 10.30 uur: Toertocht voertuigen.

* Tussen 10.00 – 10.30 uur: Intocht voertuigen.

* 11.00 tot 12.30 uur: Historische wandeling.

* 13.30 uur: Grote finale aanval op Duitse stellingen door Amerikaanse troepen.

* 15.00 uur: Officiële einde.

Gehele dag doorlopend static displays van voertuigen en kampement, doorlopend levende geschiedenis/’gevechten’ door re-enactors, tentoonstellingen, standverkopers en inzet van de Luchtbeschermingsdienst.

Tevens willen wij alle dorpsbewoners vragen om zaterdag hun auto niet op het dorpsplein tegenover de kerk te plaatsen ivm de herdenkingsplechtigheid.

De volgende verkeersmaatregelen zijn dit weekend van kracht.

De Kolmonderstraat en Hofstraat zijn tijdens dit weekend 1 richtingswegen.
Het dorp inrijden dient te gebeuren vanaf de Rijksweg/Kerkstraat.
Tevens is de Schulsbergweg vanaf de Westhoek en de Karstraat afgesloten gedurende het hele weekend.

Wij hopen zo veel als mogelijk dorpsbewoners een geweldig weekend te bezorgen.

Beleefd uitnodigend HKV Nijswiller-SV Nijswiller.

Generaal van Uhm schrijft voorwoord heemkundeboek
Nijswiller, 12-09-2015.
“Als jullie ooit hulp nodig hebben, kunnen jullie mij altijd bellen” waren de laatste woorden die kapitein Peter van Uhm, de latere CDS (Commandant der Strijdkrachten) in 1982 sprak tot zijn manschappen van de B-compagnie van het 48e Pantserinfanterie-bataljon te Den Bosch voordat zij de allerlaatste maal ‘inrukten’ om vervolgens met groot verlof huiswaarts te keren.
De vraag, 33 jaar later, van twee leden van de Heemkundevereniging in Nijswiller, Adry Weijenberg en John Noteborn, - die beiden in de compagnie van Peter van Uhm hun militaire dienstplicht vervulden - of hij het voorwoord in de nieuwste heemkunde-uitgave voor zijn rekening wilde nemen werd bijna als vanzelfsprekend, positief beantwoord. Het typeert tevens de mens achter Peter van Uhm. Hij houdt zich aan zijn belofte, beloofd is beloofd.
Bekende Nederlander Peter van Uhm was de hoogste baas van de strijdkrachten van 2008 tot 2012. De dag na zijn aantreden als Commandant der Strijdkrachten sneuvelde zijn zoon Dennis in Afghanistan. Een tragisch begin van de laatste etappe van zijn carričre als militair.
Sinds 2012 zet hij zich o.a. in als ambassadeur voor Hulphond Nederland en is adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin en had hij met astronaut André Kuipers een prominente rol bij de inhuldiging van de Koning in 2013. Het moge duidelijk zijn dat de Heemkundevereniging Nijswiller uitermate trots en vereerd is op het feit dat van Uhm het voorwoord voor hun boek heeft geschreven. Een voorwaarde had hij wel, en dat was dat hij het manuscript op tijd zou krijgen zodat hij het in alle rust kon doornemen.
Over de inhoud van het boek, o.a. gebaseerd op het omvangrijke dagboek van pastoor Henricus Jongen, in de oorlog pastoor van Nijswiller, Wahlwiller en Vijlen, dat maar liefst 324 pagina’s telt en voorzien is van talloze foto’s en documenten, is vorige week uitvoeriger bericht. Het boek is gemakkelijk te lezen en betreft niet alleen Nijswiller, maar ook Wahlwiller, Vijlen en alle omliggende dorpen in de zuidoosthoek, van Gulpen tot Vaals en van Bocholtz tot Slenaken. Van Uhm is zeer te spreken over de manier waarop de Heemkunde Nijswiller dit project heeft aangepakt.
De presentatie van het boek vindt plaats tijdens het evenement “Remember September 1944” op 19 en 20 september a.s. in Nijswiller. De locatie van de presentatie, het hele re-enactment gebeuren, tentoonstellingen en militariamarkt bevindt zich in de buurt van de parkeerplaats van de SV Nijswiller en de weilanden van de familie Huijnen aan de Schulsbergweg. Gedurende dat hele weekend zal Nijswiller ‘bezet’ worden door re-enactors die een gedeelte van de geschiedenis naspelen. Programma zaterdag 19 september: 10.00 uur herdenking, 11.00 uur presentatie boek, 12.00 uur 1e historische wandeling, 15.00 uur 2e historische wandeling, beiden o.l.v. een gids. Vanaf 18.00 uur gezellig samenzijn met toepasselijke muziek, eten en drank. Zondag 20 september maken de ruim 30 voertuigen een toertocht en zullen ze tussen 10.00 uur en 10.30 uur weer in Nijswiller aankomen. Om 11.00 uur start de historische wandeling o.l.v. een gids en rond 13.30 uur zal de grote finale aanval op de Duitse stellingen zijn door de Amerikaanse troepen. Einde van het evenement is zondag rond 15.00 uur.
Op beide dagen zijn er doorlopend static displays van voertuigen en zijn de kampementen te bezichtigen, er is doorlopend ‘levende geschiedenis’ en er zijn ‘mock battles’ door re-enactors, er is een tentoonstelling, militariastands en er zijn inzetten van de Luchtbeschermingsdienst. Er zijn meer dan 130 re-enactors. Entree: vrije gave.


Heemkunde Nijswiller ontdekt unieke bron voor nieuw boek
Nijswiller, 6-9-2015.
“Bij den jongen Wijnhausen te Gulpen wordt niet lang daarna huiszoeking gedaan, allerhand voorraad wordt er uitgehaald en hijzelf wordt gedeporteerd. Men heeft niets meer van hem gehoord.[…] Een joodsche familie om haar weldadigheid jegens de armen in Vaals alom bekend krijgt in die dagen aldaar twee kleine vertrekken als behuizing aangewezen in hun eigen huis. Eind Augustus moeten z.g. alle Joden naar Maastricht (19 van Vaals), de mannen zullen moeten gaan werken, de vrouwen zullen in kampen worden ondergebracht. Hartverscheurende tooneelen spelen zich in Vaals, te Gulpen en elders af. […]"
Zomaar een citaat uit de bron die de Heemkunde Nijswiller gebruikt in haar nieuwe boek. Het boek gaat over de bezetting en bevrijding van Nijswiller en de omliggende dorpen in de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. De grote bron, die als een rode draad door het boek loopt is het 2e gedeelte van het dagboek van pastoor Henricus Jongen. Per toeval na grondig speurwerk ontdekt. Het dagboek bestaat uit ruim 300 met de hand geschreven pagina’s en nog eens 100 handgeschreven pagina’s die ertussen zijn gevoegd. “Een flinke kluif”, zegt eindredacteur en samensteller Adry Weijenberg, “maar alleszins de moeite waard om door te nemen en te gebruiken voor ons nieuwe boek”. De werkgroep Tweede Wereldoorlog is al jaren bezig met het vergaren van documentatie voor dit nieuwe boek, maar echt begonnen met schrijven is men ongeveer een dik jaar geleden. En echt spannend werd het rond de jaarwisseling toen het document werd ‘opgedoken’. “Opeens krijgt het boek een andere wending dan dat we tot dan toe voor ogen hadden”, zegt Weijenberg.
Tot in de details beschrijft de pastoor, die van 1934 tot juli 1944 pastoor is van Wahl- en Nijswiller en daarna van Vijlen, de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Hij schrijft pakkende stukken tekst, soms woedend over wat hij om zich heen ziet gebeuren, dan weer meelevend. Delen van zijn dagboek gaan over wat zich tijdens de oorlog in de wereld afspeelt, om vervolgens van het ene op het andere moment weer met beide benen in een van de dorpjes van het heuvelland te staan en te beschrijven hoe het voelt om voor de zoveelste keer binnen een week naar de kelder te moeten omdat de grote zwermen vliegtuigen maar over blijven komen richting Duitsland. Of het moment dat een jonge arbeider op het land toevallig wordt getroffen door een kogel of een granaatscherf.
“[…] Bij zwermen trekken ze over onze dorpen heen. Eerst den voormiddag tegen 11 uur, dan ’s namiddags tegen 3 uur weer. Zooals op 12 augustus weerklinken ook nu weer telkens de sirenes. Ook nu weer is men zich, wegens het ongewende van de zaak, (de eerste keren sinds 10 mei 1940, dat men zulke formaties bij helderen dag kreeg te zien) ’t gevaar niet bewust. ’t Afweer buldert en men blijft rustig naar de vliegtuigen kijken. Ook ziet men in de verte vliegtuigen neerstorten. Stukken granaten slaan neer rondom in het veld arbeidende menschen. Tot zich in Nijswiller, nabij bovenbedoelde hoeve (de Morgenster) een allerdroevigst ongeval voordoet, ’t eerste van dien aard binnen de parochie gedurende den oorlog (na de reeds min of meer vergeten eerste oorlogsdagen in Mei 1940). De dochter van den pachter der hoeve wil hun knecht in ’t veld den namiddagskoffie brengen. Ter plaatse aangekomen vindt ze (de paarden staan er stil) den knecht op zijn rug doodliggen, het gelaat vol bloed. ’t Treurige feit is er. Pastoor-ondergeteekende, in allerijl ter hulp geroepen, meent nog ’t H. Oliesel te kunnen toedienen en doet het, tot spoedig ook de dokter ter plaatse is en slechts den dood kan constateeren. Tot bij nader onderzoek op de hoeve wordt bevonden, dat een stuk granaat of kogel door de hersens in het hoofd van ’t slachtoffer is doorgedrongen, wat het bloed uit zijn mond, uit ooren en neus heeft doen stroomen. ’t Slachtoffer, een jongeman van 21 jaar, moet wel onmiddellijk na ’t gebeuren zijn dood geweest.”
Hij beschrijft het neerkomen van bommen in de buurt en hoe de mensen erop reageren, hij vertelt over de bezetting en hoe de mensen zich voelen, over de frustraties, over de terugtocht van de Duitsers, over het geweldige schouwspel van de tanks die al vurend van Hilleshagen door de velden richting Nijswiller gaan, over de verplichte graafwerkzaamheden die de jongemannen van de omliggende dorpen moeten verrichten in de loopgraven van o.a. Nijswiller tot aan Wijlre, de afrekeningen op ‘bijltjesdag’, over de aanvallen op Aken en de Sneeuwberg, het leven in de dorpen Nijswiller, Wahlwiller en Vijlen en de omliggende dorpen, over hoe de meisjes zich gedragen en zouden moeten gedragen t.o.v. de bevrijders en ga zo maar door.
“Dč groote attractie op dezen dag was ’t zien optrekken en vuren van de Amerikaansche tanks over ’t hooger gelegen veld tusschen Hilleshagen (Mechelen) en Nijswiller. De bedoeling scheen te zijn van dien kant een omtrekkende beweging te maken om den Sneeuwberg bij Vaals. Op dien weg ontmoetten zij ’t eerst de loopgraven, waaraan onze menschen in Nijswiller hebben moeten werken. ’t Was een heevig geweer- en machinegeweergeknetter van duitschen kant, dat echter spoedig verstomde. ’t Was een interessant gezicht op die actie vanuit de vensters van den zolder der pastorie en later vanuit den kerktoren. Meerdere Vijlenaren (ook Amerikanen) bevonden zich in den toren en hebben den strijd van daaruit gevolgd en genoten van ’t schouwspel, de in slagorde opgestelde of optrekkende tanks, gevolgd door behoedzaam voortschrijdende infanteristen. Er werden nu tot 21 tanks geteld. Rustig togen deze monsters verder en spoten hun vernielend vuur uit. Werd niets naders nog omtrent dooden en dgl. te Nijswiller (aan duitschen kant) vernomen. Daagstevoren werden de loopgraven achter Gulpen (Dolsberg) opgeruimd. Buiten de vele dooden en gewonden van de Duitschers werden 180 gevangenen gemaakt.”
En zo verbindt het verhaal van Jongen de gebeurtenissen die worden beschreven door geďnterviewde dorpsgenoten en talrijke documenten die uit diverse archieven komen. Onderwerpen als pilotenhulp, verraad, de klokkenroof, de rol van de paters van de St. Benedictusberg, de Luchtbeschermingsdienst, het verzet, veteraan Ed Camphausen die diende aan het Oostfront, de Ordedienst, de Amerikaanse 30e Divisie, de Duitse 49e Divisie, eten en drinken in de oorlog, de evacués, collaboratie, het persoonlijke verhaal van een navigator die uit zijn vliegtuig moet springen, omdat het op dat moment neerstort boven de gemeente Wittem, over de manier waarop hij overleeft etc. etc. Alles gebundeld in een boekwerk van 324 pagina’s met nog nooit eerder gepubliceerde foto’s.
De Heemkundevereniging Nijswiller timmert al 10 jaar aan de goede weg. Ze willen de geschiedenis bewaren voor de toekomstige generaties en hopen dat de samenleving lering trekt uit de geschiedenis die zij vastleggen. En daar zijn ze trots op! Hun 8e publicatie ligt momenteel bij de drukker. En wat voor een publicatie! Het boek wordt in Nijswiller gepresenteerd op zaterdag 19 september a.s. tijdens het evenement Remember September 1944. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 19 september van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zondag 20 september van 10.00 uur tot 15.00 uur. Volgende week meer over dit boek en het evenement.


Remember September 1944 in Nijswiller belooft een groots evenement te worden
Nijswiller, augustus 2015.
Er wordt al lang uitgekeken naar het weekend van 19 en 20 september. De Heemkundevereniging Nijswiller en de SV Nijswiller organiseren in dat weekend het evenement Remember September 1944. De heemkunde geeft elk jaar een boek over de geschiedenis van Nijswiller uit en dit jaar zal dat boek gaan over de bezetting en de bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. Het boek zal op zaterdag 19 september om 11.00 uur worden gepresenteerd op de parkeerplaats van de SV Nijswiller. Vooraf zal er een korte herdenking plaatsvinden op het dorpsplein m.m.v. harmonie Excelsior en zangkoor St Caecilia, zodat ook niet wordt vergeten dat onze vrijheid zeker niet vanzelfsprekend is en zwaar is bevochten. Verder zullen er zo'n 120 re-enactors aanwezig zijn met een groot aantal historisch militaire voertuigen en tenten. Er zal een Amerikaans en een Duits kampement worden opgezet en de re-enactors zullen een deel van de geschiedenis naspelen in de weilanden en wegen in de buurt van het terrein van SV Nijswiller. De re-enactors streven er naar om dit zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen, zowel in wat ze uitbeelden als in hun uitrusting. Het is zeker niet de bedoeling om een deel van de geschiedenis te verheerlijken, maar om op deze manier te laten zien hoe het destijds moet zijn geweest of moet hebben uitgezien. De geschiedenis zal continu worden nagebootst door mensen van diverse organisaties. Zo zal de ‘Living history group, Sanitäts Ersatz Abteilung 10’ laten zien hoe een Duits veldhospitaal er uit zag en wat er zoal gebeurde. Zo is er ook een Amerikaanse oorlogsverslaggever en een weerstation (US military weather forecast service display). Daarnaast zullen er re-enactors en voertuigen zijn van de Militair Historische voertuigvereniging Lucky Seventh en van Keep them Rolling, Hell on Wheels, American Patrol, Old Hickory, Dutch Deuces, Der Windhund en Santa Fé. De bekende Willy’s jeep (minimaal 7) zal niet ontbreken en ook de – zeker voor de oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt – bekende GMC vrachtwagens en Harley Davidson motors en diverse uitvoeringen van de voertuigen die luisteren naar de namen: Dodge (ambulance, weapon carrier, WC 21, WC 51 etc.), Ford GPW, White scoutcar, Kübelwagen, BMW. Op het parkeerterrein en in de kantine van de SV Nijswiller zal er voor een natje en droogje worden gezorgd en worden tenten neergezet om even te rusten. Ook is er een tentoonstelling met nog nooit eerder getoond materiaal en zullen er kraampjes staan waar mensen militaria of boeken kunnen kopen. Tevens is er een stand waar wordt uitgelegd wat mensen zoal aten in de oorlog en hoe inventief men toen was met het smeren van een lekkere boterham of het bereiden van een warme maaltijd. De Luchtbeschermingsdienst zal evenmin ontbreken. Gedurende de dag zal er op vaste tijden een militair historische wandeling zijn die langs historische punten rond Nijswiller leidt. Een gids zal dan e.e.a. vertellen wat zich waar heeft afgespeeld. Het hele weekend is gratis toegankelijk, een vrije gave wordt zeer gewaardeerd. Op zaterdag kan men na afloop nagenieten met muziek en een natje en een droogje.
Aan de ingang zal de bezoeker een programma krijgen met de tijdstippen van de activiteiten. We hopen dat velen de weg weten te vinden naar Nijswiller op 19 (10.00 -18.00 uur) en 20 september (10.00-15.00 uur). Info: Adry Weijenberg (043-4511638).
Volgende week zal worden ingegaan op de inhoud van het boek.


Jaarvergadering harmonie Excelsior 2015
Zondag, 19 juli 2015

Voorzitter John Mullenders opende de jaarvergadering uur met het begroeten van de aanwezigen en was verheugd over de opkomst. Dit jaar werd de jaarvergadering voor het eerst gekoppeld aan een aansluitend zomerconcert waarbij ook de jubilarissen werden gehuldigd.

Het jaarverslag 2014 werd voorgedragen door de secretaris en goedgekeurd door de vergadering. De kascontroleurs, bevolen aan de door de penningmeester aangeboden stukken te aanvaarden en de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen ten aanzien van het boekjaar 2014. Aansluitend werd het financieel jaarverslag 2014 voorgedragen door de penningmeester. Het financieel verslag werd goedgekeurd door de vergadering.

De voorzitter benoemde de genomen besluiten van het afgelopen jaar en lichtte deze daar waar nodig toe.

Thom Hengelbrock werd met acclamatie benoemd tot nieuw bestuurslid van de vereniging. De voorzitter feliciteerde Thom met zijn benoeming en wenste hem een mooie tijd toe bij het invullen van deze functie.

Excelsior blijft de mogelijkheden bezien m.b.t. samenwerking met andere verenigingen voor het organiseren van gezamenlijke concerten.

Het bestuur is voornemens om de mogelijkheid van het oprichten van een groep personen genaamd “Vrienden van Excelsior” op te starten. Deze personen komen dan belangeloos mee repeteren op afgesproken tijdstippen en doen de concerten mee. De kernactiviteiten van de vereniging blijven gebeuren door de huidige groep muzikanten.

Aansluitend werden nog enkele huishoudelijke mededelingen gedaan m.b.t. het verloop van het zomerconcert, jubilarissen en de BBQ.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten door de voorzitterZomerconcert 2015
Nijswiller, 13 juli 2015

Afgelopen zondag werd het eerste zomerconcert georganiseerd door Excelsior. De organisatie was zeer verheugd over de publieke belangstelling. Er was aandacht voor de muziek, de jubilarissen en onderling werd genoten van hetgeen geboden werd. Er werd genoten van koffie met gebak en na de concerten van de BBQ. Ook al werkte het weer af en toe tegen toch bleven de belangstellenden onder de paraplu genieten van het zomerconcert. Voor Excelsior een geslaagde activiteit ism met Henk en Jose Franken. Wellicht volgend jaar weer een zomerconcert met hopelijk weer dezelfde belangstelling van de gemeenschap. Excelsior gaat nu muzikaal gezien met vakantie, een kleine onderbreking in augustus voor de luikse markt waarna in september weer wordt gestart met de repetities. Excelsior wenst eenieder een mooie vakantie toe en graag tot een volgende activiteit.

Voor overige informatie klik op pijltjes ! http://www.harmonie-nijswiller.nl/

Informatieavond Agro Leisure Park Nijswiller
Nijswiller, 6 juli 2015
De gemeente Gulpen-Wittem organiseert op dinsdag 14 juli 2015 een informatieavond over de plannen die zijn ontwikkeld voor de mogelijke herbestemming van de locatie ‘Sophianum Nijswiller’.
Wat: Informatiebijeenkomst over een mogelijke herbestemming van de locatie
Wanneer: dinsdag 14 juli
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Waar: aula van middelbare school Sophianum, Hofstraat 14 in Nijswiller
Wie: voor inwoners van de dorpskern Nijswiller en overige geďnteresseerde inwoners van Gulpen-Wittem.
Twee thema’s komen aan de orde:
- Presentatie van de Stichting Agro Productie & Leisure Park Zuid-Limburg over de mogelijke herinrichting van de locatie van Sophianum Nijswiller tot een Agro Leisure Park;
- Een toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan ‘D’n Hoaf Nijswiller’.
Onder de rode pijltjes is een link naar het filmpje dat werd gepresenteerd hoe het een en ander er uit zou kunnen gaan zien. https://youtu.be/xXN9vlzAvNU


Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176Afhaallijst liflaf