Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com


HeemkundeverenigingKernoverleg Nijswiller

CV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005Aannemersbedrijf Len Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496

Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller


Lantaarnpalen vervangen
Nijswiller 7-4-2013
Zoals sommigen waarschijnlijk al zullen hebben gemerkt, zijn er in de Kolmonderstraat diverse lantaarnpalen vervangen door nieuwe exemplaren. Dit naar aanleiding van de rondgang met vertegenwoordigers van de gemeente. Na de rondgang was o.a. geconstateerd dat enkele palen van onderen bijna waren doorgeroest. Anderen hadden verouderde armaturen, waardoor de lichtopbrengst drastisch was verminderd. Omdat deze palen op gevaarlijke plekken stonden, heeft de gemeente aan ons verzoek voldaan, om deze, met het oog op veiligheid, op zeer korte termijn te laten vervangen.
Langzaam maar zeker komen er verbeteringen in Nijswiller tot stand. Wordt vervolgd.

Gemeente luistert naar wensen uit Nijswiller
Nijswiller 2-4-2013
Dat de gemeente de zelfsturing serieus neemt moge blijken uit de actie die onlangs heeft plaatsgevonden. Er zijn inmiddels 2 hondenpoepemmers geplaatst Op der Welsch en op de hoek Kolmonderstraat-Maygats. Verdere zaken die zijn besproken tijdens de rondgang door het dorp van begin maart zijn in behandeling bij de betreffende ambtenaren. Het is nu natuurlijk wel de bedoeling dat de hondenpoep in de emmers terecht komt, zodat de overlast van hondenpoep wordt beperkt. Of er nog meer emmers worden geplaatst is op dit moment nog niet duidelijk.

Friture definitief weg uit Nijswiller
Nijswiller 23-3-2013
Friture Tuutje van Ruudje is definitief weg uit Nijswiller. Zoals al eerder bekend werd, had Ruud een vergunning aangevraagd voor een staanplaats op het Wachtendonkplein te Wijlr. Deze heeft hij nu dus gekregen.
Wij zitten nu dus weer zonder.
Wie volgt??

Uitnodiging gezinsviering Palmpasen!
Nijswiller 18-03-2013
De werkgroep gezinsvieringen Wahlwiller- Nijswiller nodigt u uit voor de viering van Palmpasen op zaterdag 23 maart a.s. om 19.00 uur in de kerk van Nijswiller.

Voor de invulling van deze viering zijn wij nog op zoek naar kinderen en hun ouders, opa's of oma's, ooms of tantes,die graag hun medewerking willen verlenen om een klein stukje tekst voor te lezen.

Bent u of jij hiertoe bereid, geef je dan op voor donderdagavond 22 maart a.s. bij
Mevr. Kaelen, Kolmonderstraat 2 te Nijswiller.

Iedereen is van harte welkom!

Beleefd uitnodigend en tot ziens op zaterdag 23 maart!

Rondgang door Nijswiller serieus opgepakt door gemeente
Nijswiller 9-3-2013
De rondgang door Nijswiller van afgelopen donderdag is succesvol verlopen. Een aantal ambtenaren van de gemeente, onder wie wethouder Piet Fransen en voormalig secretaris Leonard Ceulemans, werden door een zestal leden van de groep Zelfsturing begeleid door Nijswiller. De route was zo uitgestippeld dat de meeste knelpunten en plekken die onder de bewoners nog al wat irritatie veroorzaken aan bod zouden komen: verkeersonveilige situaties, rijsnelheid, groenvoorzieningen, dorpsplein Kerkstraat, hondenpoep door het hele dorp, trottoirs etc. Tijdens de route werden aantekeningen gemaakt en werd meteen gekeken bij welke afdeling van de gemeente hieraan gewerkt kan worden. De komende weken en maanden zullen de betreffende verantwoordelijken zich hierover buigen. Zodra er nieuws is melden we ons weer.

Gemeentelijk solistenconcours.
Nijswiller 2013-03-08;In het weekend van 2 en 3 maart j.l. vond het gemeentelijk solistenconcours weer plaats. Dit jaar georganiseerd door Epen. Harmonie Excelsior werd wederom voortreffelijk vertegenwoordigd door zijn jeugdleden die met fantastische prijzen aan de haal ging. Klik op de pijltjes voor de behaalde resultaten. Wij wensen iedereen een welverdiend proficiat met het behaalde resultaat!

Bestuur, dirigent en leden harmonie Excelsior

A.s. zondag zal harmonie Excelsior een optreden verzorgen tijdens het gemeentelijk muziektreffen dat georganiseerd wordt door Partij in "a ge Wienhoes". Het optreden van Excelsior vindt plaats van 14:45 uur tot 15:30 uur. Weer een mooi moment om te genieten van Uw Harmonie. http://www.harmonie-nijswiller.nl/images/PDF/solistenconcours2013.pdf

Stuurgroep Zelfsturing klaar voor rondgang met gemeente
Nijswiller 5-3-2013
De stuurgroep Zelfsturing Nijswiller is gisteren in vergadering bijeengekomen om de rondgang door het dorp van a.s. donderdag voor te bespreken. Op die dag zal vanaf rond 17.00 uur een delegatie van de gemeente Gulpen-Wittem en de stuurgroep een rondgang maken door het dorp. Tijdens die wandeling zal een aantal punten besproken worden en gezamenlijk zal naar oplossingen gezocht worden. Dat zal uiteraard enige tijd vergen. Onderstaand een lijst van punten die aan de orde zullen komen. We houden u op de hoogte van de bevindingen en mogelijke oplossingen.
Punten die aan de orde komen:
1.Hekwerk Oude Baan Schulsbergweg.
2.Lantaarnpalen trambaan
3.Oversteek Rijksweg fietsrichting.
4.Hellingbaan Kerkstraat-Rijksweg.
5.Hellingbaan St. Dionysiusweg-Rijksweg.
6.Groenvoorziening Maygats-Kolmonderstraat.
7.Snelheidsbeperking Kolmonderstraat.
8.Gedateerde verlichting op diverse plekken.
9.Dorpsplein Kerkstraat.
10.Hondenpoep Op der Welsch.
11.Ireneweg trottoirs -asfalt laag.
12.Groenvoorziening hoek Franciscanessenweg-Ireneweg.
13.Steile helling voormalige bakkerij-Ireneweg.
14.Hoek Schulsbergweg-Ireneweg.
15.Frietmobiel op plek binnen vaste belijning.
16.Locatie glasbak op plein.
17.Algemeen: extreme overlast hondenpoep.Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176Afhaallijst liflaf