Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com


HeemkundeverenigingKernoverleg Nijswiller

CV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005Aannemersbedrijf Leôn Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496

Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller


Eerste bijeenkomst stuurgroep zelfsturing
Nijswiller 28-9-2012
Afgelopen maandag was er in op het Sophianum, de infoavond over de beoogde zelfsturing van Nijswiller.

Na deze bijeenkomst, heeft een 9tal inwoners van Nijswiller, zich opgegeven om een stuurgroep zelfsturing te gaan vormen.

Maandag 8 oktober zal deze groep voor de eerste keer bij elkaar komen om een grote bijeenkomst voor alle dorpsbewoners te organiseren.

Voor meer informatie omtrent deze avond kun u deze site in de gaten houden.

Jubilarissen Harmonie Excelsior 2012
27-9-2012;Harmonie Excelsior bestaat 125 jaar. De vereniging mag daarbij ook de volgende jubilarissen huldigen:

Leo Olischlager 60 Jaar Lid
Huub Hagen 50 Jaar Lid
Frans Ploemen 25 Jaar Lid
Carmen Ploemen 12,5 Jaar Lid
Martin Eschweiler 12,5 Jaar Lid
Simone Esschweiler 12,5 Jaar Lid
Hennie Bosch 12,5 Jaar Lid
Bart Simons 12,5 Jaar Lid
Javier Zenden 12,5 Jaar Lid
Luc Bartholomee 12,5 Jaar Lid
Marjolein Quodbach 12,5 Jaar Lid
Linda Olischlager 12,5 Jaar Lid

Receptie 7 oktober van 14:00 tot 16:00 uur in de aula van het Sophianum te Nijswiller. Vanaf 16:00 uur muzikal invulling door Eiserbach Musikanten uit Bocholtz. Graag nodigen wij U uit om receptie en muzikale invulling te bezoeken.

Jubileumconcert 2012 Excelsior
24-9-2012;
Via de link ziet U een fotorapportage van het jubileumconcert van Excelsior 2012 te Mondo Verde. Het concert werd muzikaal ingevuld door de drumband, jeugd- en opleidingsorkest en het orkest van Excelsior. Een geslaagd en mooi concert dat door de aanwezigen werd beloond met groots applaus en waardering. http://www.harmonie-nijswiller.nl/index.php/beeld-a-geluid/foto-galerij/category/16-mondoverde

Antwoord B&W op brief en petitie Nijswiller
Nijswiller 20-9-2012
Na afgelopen dinsdag, de petitie Dorpsbeleid Nijswiller en Wahlwiller in ontvangst te hebben genomen heeft B&W nu al geantwoord middels onderstaande brief.


Geachte heer Reinders,

Op 14 augustus 2012 hebben wij uw brief ontvangen waar in u uw onvrede uit over het gemeentelijk beleid met betrekking tot de kern Nijswiller.

Deze brief zullen wij betrekken bij de door u namens de inwoners van Nijswiller aan het college van B&W op 18 september jl. ingediende petitie Dorpsbeleid Nijswiller.
Uw brief te samen met de petitie zal vervolgens deel gaan uitmaken en de basis kunnen vormen voor het te introduceren zelfsturingsproject in Nijswiller waartoe de gemeenteraad eind vorig jaar besloten heeft. Over de doelstelling en de achtergronden van het begrip zelfsturing is, zoals u bekend, een informatieavond gepland op maandag 24 september a.s. Voor deze bijeenkomst is reeds eerder een uitnodiging verzonden aan alle inwoners van Nijswiller.

Met de introductie en implementatie van het zelfsturingsproject hopen wij samen met de inwoners de kwaliteit van de woonomgeving in Nijswiller te verbeteren, waarmee dan tevens indirect uitvoering wordt gegeven aan de in uw brief opgenomen ondertitel: Nijswiller een potentiële parel in het Limburgse 5 sterren landschap.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem

drs. A.R.B. van den Tillaar


Noot van de webmaster:
Middels deze oproep, willen wij alle mensen die Nijswiller een warm hart toedragen, vragen om aanstaande maandag aanwezig te zijn bij de informatieavond die door de gemeente word georganiseerd. U kunt nu uw stem laten horen en Nijswiller weer op de kaart zetten. Dit is de kans die ons geboden wordt en wij met beide handen moeten aangrijpen.

Samen voor een beter, mooier en veiliger Nijswiller.

Gesprek met B&W Gulpen Wittem
Nijswiller 18-9-2012
Nijswiller heeft een stem gekregen. Vandaag is onze dorps petitie aangeboden aan Burgemeester vd Tillaar, wethouders Bormans en Franssen en dhr Ceulemans van de gemeente Gulpen-Wittem. Bij aankomst werden wij zeer hartelijk ontvangen door de heren en hebben wij een 30 minuten durend gesprek gehad over het wel en wee van ons dorp in de gemeente.

Nadat uiteraard wij onze wensen en klachten hadden neergelegd ontspon er zich een goed gesprek waar de standpunten van beide kanten duidelijk werden uitgelegd. De communicatie van de kant van de gemeente is misschien niet altijd optimaal te noemen, maar men staat zeker open voor suggesties, en willen ook een luisterend oor hebben naar de inwoners toe. Hoe meer informatie zij ontvangen hoe meer zij hiermee kunnen doen.

Enkele weken geleden is een delegatie van de gemeente trouwens in Nijswiller verschillende knelpunten komen bekijken zoals o.a. het dorpsplein, de straatverlichting en de wegen en paden. Men is dus wel bezig met ons dorp.

De bijeenkomst die aanstaande maandag zal plaatsvinden mbt tot zelfsturing is dus niet bedoelt om kritiek te geven, maar om mensen te informeren hoe men situaties in het dorp kan verbeteren en de communicatie van inwoners naar de gemeente beter te laten verlopen. Er zal uiteraard nog veel meer besproken worden dus is het belangrijk dat de inwoners van Nijswiller in grote getale aanwezig moeten zijn.

Dit gaat over ons dorp en de leefbaarheid en structurele verbetering.

Wordt vervolgd.

TVC SCHERP VÖR BESTAAT VIJFTIG JAAR
Tafelvoetbalclub uit Nijswiller viert bijna uniek jubileum

Nijswiller – Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september viert TVC Scherp Vör uit Nijswiller een voor de tafelvoetbalsport bijna uniek jubileum. De club bestaat 50 jaar en heeft zich die hele periode een hechte vriendenclub getoond. Dat blijkt uit het grote aantal jubilarissen en de vele spelers, die meer dan dertig of veertig jaar lid zijn. De club stond één jaar na zijn ontstaan, in 1963, samen met o.a. Elvo, Blauw-Wit en Bergschot aan de wieg van de tafelvoetbalbond Zuidoosthoek. Als lid van die bond is Scherp Vör altijd een geduchte tegenstander geweest, die ook in sportief mindere tijden een graag geziene gast bleef. Het eerste team speelt momenteel in de hoofdklasse, terwijl het tweede team zijn opwachting maakt in de tweede klasse. Met de koppels Piet Habets – Hub Horbag en Erwin Hendriks – Henk Hendriks had men twee keer de bondskampioenen in de gelederen. Al vijftig jaar lang speelt de club in hetzelfde lokaal, café A Gen Baag, waar ook de feestelijkheden plaatsvinden. Op vrijdag 21 september wordt er een groot intern toernooi voor alle leden en oud-leden gehouden. Op zaterdag 22 september volgt er eerst vanaf 18.30 uur een interne huldiging, waarna van 19.00 uur tot 20.00 uur de receptie zal plaatsvinden. Jubilarissen zijn Wiel Hendriks (50 jaar, waarvan 48 jaar voorzitter!!!), Henk en José Franken, Robert Horbach, Jo Bergmans, Jo Boumans, Erwin Hendriks en Wien Hendriks, allen 25 jaar lid. Na de receptie vindt er een feestavond plaats m.m.v. coverband Bougie, waarbij iedereen hartelijk welkom is. De club hoopt hierbij vele tafelvoetbalvrienden te mogen begroeten.


Aanbieden petitie aanstaande dinsdag
Nijswiller 13-9-2012
De petitie mbt het dorpsbeleid van Nijswiller/ Wahlwiller zal aanstaande dinsdag 18-9-2012 aan Burgemeester VD Tillaar en Wethouder Bormans worden aangeboden op het Gemeentehuis te Gulpen. Dit zal geschieden rond de klok van 08.45 uur.

De belangrijkste uitkomsten van de petitie zijn als volgt:

1.De verkeersveiligheid in de Schulsbergweg, Kerkstraat en de Kolmonderstraat.
Gevraag word voor o.a. verkeersremmende maatregelen, het hele dorp 30 KM zone en een verbod voor gemotoriseerd verkeer op de Schulsbergweg vanaf Boerderij Huijnen richting Eys en omgekeerd.

2. De verloedering van het dorpsplein.

3. De zeer slechte staat van onderhoud van wegen en stoepen.

4. Het hondenpoep probleem. Wel belasting betalen maar nergens voorzieningen. B.v. afvalemmers om de zakjes met hondenpoep te kunnen weggooien op favoriete uitlaatplekken.

5. Het slecht onderhouden van groen en groenvoorzieningen in de dorpskern. Niet alle plekken worden gesnoeid, gespoten als ze niet op het lijstje staan van de Licom medewerkers.

6. Het accommodatiebeleid voor onze verenigingen en de ouderensoos te Nijswiller

7. De speel voorzieningen voor kinderen en oudere jeugd te Nijswiller.

8. Het parkeerprobleem in de dorpskern. Steeds meer appartementen maar geen extra parkeergelegenheid.


Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176Afhaallijst liflaf