14:05:59 : Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/nijswiller/domains/nijswiller.com/lib/module/ContentModule.class.php#110
Nijswiller.com

Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com


Heemkundevereniging

Kernoverleg NijswillerCV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005

Aannemersbedrijf Len Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller
Impressie Verenigingsavond Rabobank 2011
18-5-2011
Klik op de link voor fotos van de verenigingsavond 2011 georganiseerd door de Rabobank. Diverse verenigingen van Nijswiller waren aanwezig. http://rabobank.mijnalbum.nl/Album-IAMPTYYY?ra_width=755&ra_height=450&ra_toolbar=no&ra_locationbar=yes

Concert Harmonie Excelsior in Mamelis
18-5-2011

Klik op de link om voor een impressie van het concert van Harmonie Excelsior in Mamelis.
http://www.youtube.com/watch?v=ImYtE_7BYu0&feature=youtu.be

Vernieling Monument dorpsplein
14-5-2011
Diep triest is het....

Een of meerdere klootzakken, (excuses voor het woord) hebben het monument voor onze bevrijders, dat afgelopen jaar op ons dorpsplein, door de HKV werd onthult, bekrast en met stift beschreven.

Hoe halen idioten het in hun hoofd om dit monument, dat met veel bloed, zweet en tranen door de vrijwilligers en sponsoren werd opgericht zo te vernielen. Naast het bekrassen en beschrijven met watervaste stift staat de zware sokkel nu ook bijna geheel los op het fundament. hier is dus met kracht aan gewrickt. Bij deze looft nijswiller.com een beloning uit van 100 voor de tip die leidt naar de dader of daders. Deze kunnen zich ook zelf melden op Grunnevig 4 te Nijswiller of per e-mail, jochenreinders@hetnet.nl . Als de dader zich zelf meld, zal er geen aangifte gedaan worden wegens vernieling, doch zullen slechts de kosten van herstel op hem of haar worden verhaalt. http://www.nijswiller.com/index.php?action=showItems&fotoID=&itemOffset=0&folderID=164&folderoffset=0&module=fotoalbum

Toespraak Pastoor Reijnen
Nijswiller 7-5-2011

Deze 7e dodenherdenking op 4 mei in Nijswiller speelt zich af in een rumoerige wereld.
Wij gedenken onze doden, vooral de slachtoffers van wat wij noemen de tweede wereldoorlog.
Het leven is hen ontnomen in de strijd om onze vrijheid en onze vrede. Daar kunnen we hen niet dankbaar genoeg voor zijn. Intussen hebben wij in West Europa al meer dan 65 jaar geen oorlog. Maar is het daarmee ook vrede? Of is de vrede een van dag tot dag door individu en gemeenschap na te streven en te verwerven toestand waarin mensen zich vrij kunnen ontplooien?
En kunnen we onze vrede koesteren zonder de zorg voor vrede elders?
Nederlandse soldaten zijn ingezet bij diverse vredesmissie in diverse vredesmissies in de wereld, vredesmissies die menigmaal dicht tegen oorlogsmissies moesten aanleunen. Vrede blijkt delicaat, gemakkelijk aangetast, gemakkelijk te verkeren in oorlog en en geweld. landen ten zuiden van de Middenlandse Zee, Irak, Iran, Golfstaten, Sudan worden momenteel bezocht door oorlog en geweld. Mensen zoeken vrijheid, inspraak in de manier waarop ze worden bestuurd, welvaart en de vervulling van de daarvoor benodigde voorwaarden. Stromen vluchtelingen komen momenteel op ons af. Westerse landen proberen zich daartegen te beschermen niet wetend wat met al die vluchtelingen aan te vangen. Maar het gaat om mensen in nood, op de vlucht voor het geweld en de afwezigheid van vrede in hun land, verlangend naar lijfsbehoud, verlangend naar welvaart.
Het zijn de oude verlangens waarvoor indertijd in onze contreien oorlog werd gevoerd en soldaten en burgers ten offer zijn gevallen.
Hoe subtiel en delicaat is het verwerven en behouden van een toestand van vrede. Het leidt tot bezinning op wie wij, mensen, zijn en hoe we omgaan met wat er in ons binnenste aan strevingen en gevoelens leeft. Korte lontjes in het verkeer van mensen onderling zorgen voor snelle explosies van geweld en zorgen voor afwezigheid van vrede.
Eenzijdige machtsposities waardoor anderen ruimte en vrijheid word ontnomen vormen haarden van onrust en gewelden zijn derhalve oorzaak van de onvrede.

De tweede wereldoorlog, maar ook de oorlogen elders en het gevolg daarvan de afwezigheid van vrede geven ons stof tot bezinning op wie wij, mensen, zijn, en of wij niet permanent attent moeten zijn en ons moeten inzetten een houding van vrede in onszelf en in onze gemeenschap aan te kweken. Vrede blijkt niet vanzelfsprekend, is een van dag tot dag te verwerkelijken toestand waaraan wij allen moeten bijdragen. Mogen degenen die voor ons hun leven gaven ons daaraan blijven herinneren. http://www.youtube.com/watch?v=y2HDWpyyfss

Gedichten en toespraak dodenherdenking Nijswiller
Nijswiller 7-5-2011
Bij deze het door Rykel Groenveld voorgedragen gedicht genaamd dodenherdenking.

Al zijn we weer 2 minuten stil
toch blijft de wereld draaien
blijven vogels hun lied zingen
en krijsen nog steds de zwarte kraaien.

Twee minuten stilte in een mensenleven
hoeveel levens heeft het ons gekost
hoeveel levens werden er vermoord
en hoeveel schoten werden er gelost.

Weten wij nog waarm we herdenken?
Of is het een ingeslopen ritueel
gewoon maar even twee minuten stil zijn
want ach, die oorlogen, het zijn ernog teveel.

Niet n oorlog mag vergeten worden
geen mens vergeten die het levenliet
we staan vandaag twee minuten stil
bij de slachtoffers, maar ook vergeten
we de nabestaanden niet.

Hoeveel kogels worden er nog verschoten
hoeveel raketten nog gelanceerd
hebben we door al die oorlogen
dan helemaal nog niets geleerd?

En zijn we zomaar even twee minuten stil? http://www.youtube.com/watch?v=7whtyTL3LOE

Dodenherdenking Nijswiller 2011
Nijswiller 7-5-2011
Afgelopen woensdag was voor de 7de keer weer een dodenherdenking met kranslegging te Nijswiller. Onder musicale begeleiding van 2 doedelzakblazers en leden van de harmonie werden o.a. het Amazing grace, het Wilhelmus en de Last post gespeeld.

In de link kunt u een impressie zien via You Tube.

later volgt het gedicht van Rykel Groenveld en pastoor Reynen. http://www.youtube.com/watch?v=stVgqk9BJ88

Bijeenkomst verenigingen Nijswiller.
Nijswiller, 6 mei 2011

Alle verenigingen van Nijswiller hebben een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een bijeenkomst op woensdag 18 mei a.s.
De bedoeling van deze bijeenkomst is om te gaan bespreken/inventariseren welke verenigingen in de
problemen kunnen komen indien het Sophianum de deuren (waarschijnlijk) gaat sluiten of een andere bestemming zal krijgen. Momenteel is dit nog definitief bekend maar in de wandelgangen wordt gesproken over het jaar 2015.
Ook zal er gekeken worden naar zaken die nu al eventueel kunnen gaan spelen.
Het initiatief voor deze bijeenkomst ligt bij de verenigingen die nu al gebruiker zijn van het Sophianum en op verzoek van de Gemeente Gulpen-Wittem, om deze zaken op korte termijn te kunnen inventariseren zodat deze meegenomen kunnen worden in het accommodatiebeleid van de
gemeente.

De bijeenkomst vindt dus plaats op woensdag 18 mei a.s. om 20.00 uur in de kantine van
SV Nijswiller.
Gewenst wordt dat van iedere vereniging 1 a 2 personen worden afgevaardigd.


Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176Afhaallijst liflaf

Rabo Clubsupport 2019